?ыз жібек шы?арма эпиграф

 

 

 

 

кыз жбек шыарма. Animated publication. "ыз Жбек") — казахская народная лиро-эпическая поэма, названа по имени героини. Операда?ы барлы? с?з бен ?имыл музыка ар?ылы жеткзлед. Жбек жолыны? ?.да?ы Солт?стк- Шы?ыс Сабаты масаты: 1. ыз Жбек - аза халыны жыры, азаты е кне мраларыны бр, лиро-эпосты дастандарыны шндег е кркем. Бор, тата, кесте ааздары, бейне жазба, плакат. 41 голосов. Читать тему: Ыз Жбек жырыны поэтикасы на сайте Лекция.Орг Похожее видео. Автор либретто Г. Жбек жолыны? басы басталатын айма?? ?ытай жерндег Хуанхэ ?зен. 2. ыз Жбек - аза халыны жыры, азаты е кне мраларыны бр, лиро-эпосты дастандарыны шндег е кркем. Хiх ХХ асырлардаы аза очеркiнi лгiлерiне ысаша талдау жасалып, «Тркiстан уалаяты», «Дала уалаяты», «аза» газеттерi мен Эпиграф: «ыз Жбек» гмес кп заманнан бер ел аузында саталып, жыр болып айтылып келген гме жне ол азаты романтикалы ашыты жырлары шндег бр кркем, клемдс» М.уезов?аза? ?дебиет Саба?ты? та?ырыбы: Шы?арма Ананы? аялы ала?аны!(5 сынып). Попроси больше объяснений.ыз Жбек» жыры адамгершлкт, достыты, ар намысты, бет айтпас ерлкт, траты махаббатты лгс. Ответ оставил Гость. «Б?рмз де туыспыз»шы?арма жазу. Скачать бесплатно презентацию на тему "лы Жбек Жолы Орындаан: Дулет . В переводе означает Девушка-Шёлк, Шелковая девушка.

Эпиграф: «ыз Жбек» гмес - кп заманнан бер ел аузында саталып, жыр болып айтылып келген гме жне ол азаты романтикалы ашыты жырлары шндег бр кркем, клемдс» М.уезов. Бiзге жеткен «ыз Жiбек» жыры таза сз нерiнi дниесi. Опера в трех действиях. ?ыз Жбек. Жырдаы ыз Жбек пен Тлеген бейнес 9- сынып.

басылуы жайлы «ыз Жбек» ек жаынан да баалы поэма. К?н 2 ?азан 2015 жыл?аза? ?дебиет 9 сыныпСаба?ты? та?ырыбы: ?ыз Жбек жырыМа?саты:1. Республикасыны Халыа бiлiм беру министрлiгiнi 2011 жылды 23 февралындаы 27-санды бйрыы шыты. Исполнитель: АЗАША, Песня: ЫЗ ЖБЕК ПЕН ТЛЕГЕН БЗ БОЛАЙЫ ЖАРАЙ МА?, Длина: 02:59, Размер: 4.10 МБ, Качество: 192 kbit/sec, Формат: mp3. Результаты поиска для ыз жбек эпиграф. «ыз Жбек» жыры-аыз емес, тарихи оиа, кейпкерлер мрде болан адамдар. Трбие тлден басталады Танзания жаа жбек жол Трелк Маазатли Маатаев айран ардагерм ле мт етпек топыра нары ашы сабаты жоспары жет рпа тпес. - презентация. Олай болса, мнда жйелi композиция, ызылыты сюжет, бiтiспейтiн тартыс, кестелi тiл, яни кркем шыармаа не керек Сансызбай шы?ар со?ы?нан ?ыз Жбек енд келгенше Келн бопйге е?генше Даяр етпояйы? Салдырып сарайзгеше. Бл жыр аза халыны мрнде болан тарихи шындыты суреттеп ана оймай, сол кездег ел трмысын баяндайды.Кыз жбек эпиграф керек - Неботан.comnebotan.com/kazaktili/zid1006024.htmlКыз жбек эпиграф керек. Мусрепов. 45622757. Жбек жолы тара?ан керамикада?ы а? т?с пен к?к т?ст? ?йлесмд ?рнектелу стил: Тимуриндк. Мерекен? т?сауын 9- 11 сынып о?ушылар арасында?ы. Жырда Жаалбайлы елн онысы ара тез жаасы деп келед. Сабаты таырыбы. Мерекен? т?сауын 9- 11 сынып о?ушылар арасында?ы. р?али ОРАЗЫМБЕТОВ, ?Р е?бек с?рген ?айраткер, режиссер: Мен? бар арманым пенделк кейбр жаман пи?ылдар асыл ?нерге араласпаса екен А?а, Сз Шымкент облысты? ?аза? драма театрына к?ркемдк жетекш болып келгел бер ?жым бршама жетстктерге жетт. "Ана тлм - асыл ?азынам " шы?арма бай?ауы мен к?ркем с?з шеберн? сайысы кест.Ж орынбасары Жбек Социал?ызыны? ?йымдастыруымен ?ткен "Тл брд? - тлег бр" м??алмдер бай?ауы. ыз Жбек» жыры адамгершлкт, достыты, ар намысты, бет айтпас ерлкт, траты махаббатты лгс. Это лирический рассказ про любовь красавицы ыз Жбек и храбреца Толегена. В данной статье освящены вопросы методики обучения письменных работ на уроках казахской литературы учащихся с русским языком обучения. Бiзге жеткен «ыз Жiбек» жыры таза сз нерiнi дниесi, сондытан ол кркем шыарма деп тсiнiледi.Мысалы: Тотыдайын таранан, Сардайын сыланан, Слу Жiбек арма екен? (« ыз Жiбек» жырынан). Кешк гме, 9-шы бет. Алпанова Жанар Бейбт ызы АСТАНА АЛАСЫ ЭССЕ ЖАЗУ А К МЕК МА САТЫ ШЫ аза романды эпосыны классикалы лгсн бр «ыз Жбек» жыры. Дамытушылы: Оушыларды есте сатау, жаа таырыпты абылдай , талдай блу М?среповты? ?аламынан шы??ан ?айталанбас дара да, ?серл шы?армаларын с?йсне о?и отырыпСаба З. Презентация была опубликована 2 года назад пользователемЮлия Барышникова.Ажал мр М г К йш обыз А ыз Сырдария. Музыкалы? с?здк: Опера - сахнада койылу ?шн жазыл?ан к?лемд музыкалы - драмалы? шы?арма. Ответ: ыз Жбек» жыры адамгершлкт, достыты, ар намысты, бет айтпас ерлкт, траты махаббатты лгс. «ыз Жбек» жыры туралы «ыз Жбек» жырына 500 жыл. Млшермен айтанда, "ыз Жбек" гмес XVII асырда туана сайды. Махамбет поэзиясында?ы ерлк пен елдк м?селес.??гме,пкр алмасу. «ыз Жбек» жыры - аыз емес, тарихи оиа, кейпкерлер мрде болан адамдар. Бл Еуразия кндгнде, кне лы Жбек жолыны бойында, батыс пен шы-ыста сауда экономикалыОл кндерд бз крмеспз, бра бзд рухымыз сезер, уанар» деген пкрн эпиграф етп алаЖас жазушыны арма-ны осы телефонны сымына арап аландай. 07.12.2015 21:14.Т?уелсздк деген т?у етер жал?ыз ??дретмзд? киел жылында н?р?а б?ленп ж?ргектелген перзенттер ?андай ба?ытты дер едм. «ыз Жбек» жыры - аыз емес, тарихи оиа, кейпкерлер мрде болан адамдар. ыз Жбек (аза тлнде). «Бабалар сз» сериясыны 53-томына «ыз Жбек» эпосыны Мсабай жырау, Жспбек ожаАШЫТЫ ЖЫРЛАР.

Ыз Жбек» жыры 4 страница. Блмдлк: Оушылара «ыз Жбек» жырындаы образдар жйесне талдау жасау, жырдаы дет рып, салт дстрлерге тснк беру. Эпиграф шпес мр клт нерде. Соы енгзлгендер. Слтеме дебиет. Это произведение — жемчужина казахского фольклора. Сондытанда ол, кркем шыарма деп тсiнiледi. Ж?зден ж?йрк, мы?нан т аза дебиет 9 класс Таырыбы: «ыз Жбек» жырыны кркемдк ерекшелг Масаты Жырды негзг таырыбы мен идеялы-кркемдк мазмнын ашу Жбек жолы бойында?ы Талас жаза?ында?ы VI? белгл ежелг ?ала: Тараз. 10 ответов.. Фильмн сюжеттк желсне арау болан халыты деби « ыз Жбек» аызы аза халыны 16-17 асырда р бр орда басшыларыны зара атыыстары орын алан кезед бейнел ыз жбек жыры. Бл да ерте заманда туып, аза хандыы тсында нерге айналан кркем шыарма. Жырды? та?ырыбын, идеясын аны?тай отырып, басты кейпкерлер Т?леген мен Ж Эпиграф: «ыз Жбек» гмес кп заманнан бер ел аузында саталып, жыр болып айтылып келген гме жне ол азаты романтикалы ашыты жырлары шндег бр кркем, клемдс» М.уезов. Сюжетную линию лирико-эпической оперы «ыз Жбек» взяли из народной лирической поэмы, датируемой XIVXVI веком. Скачать файл. «ыз Жбек» жыры азаты е кне мра-ларыны бр, лиро-эпосты дастандарыны шндег е кркем. Арамызда Т?леген к?п жылтт-ау ахоу Нелер келп болмас?а, нелертт ?гугай,гугай. 15. "Ана тлм - асыл ?азынам " шы?арма бай?ауы мен к?ркем с?з шеберн? сайысы кест.Ж орынбасары Жбек Социал?ызыны? ?йымдастыруымен ?ткен "Тл брд? - тлег бр" м??алмдер бай?ауы. 9 орыт ата км ? «?ыз Жбек»жырыны? мазм?нын ме?герту,салт-д?ст?рд ??рметтеуге,с?юге т?рбиелеу. Microsoft Word бадарламасы. Письменная работа позволяет ему обдумать ответ, увидеть ситуацию, полнее выразить свои чувства и мысли, поднять речь на более Т?легенн? ?аза бол?анын естген Жбек ??здан ??лап ?лед. аза дебиет оулыы. маан ж бек туралы шыарма керек к мде бар кмектес дер. История. Предыдущая 47 48 49 505152 53 54 55 56 Следующая . Мне кзетшн «силыыны» мнс. Бйры жне емтихандарды ткiзу бойынша толы млiмет «Маърифат» газетасыны 2011 жыл 2 наурыздаы санында берiлген Жбек гмес шын оиадан туан, бра дл ай кезде туып жасаланын кесп айту иын. Аманжолов атында ы Шы ыс аза стан Мемлекеттк университет Философия,оны ылымдар ж йесндег орны, о амды р "Т?уелсздк ??рдасы" шы?арма. Тобы: 106 фк Б абылдаан: Тасболат А." в формате .ppt (PowerPoint).С. шы да, тыдаушы да оренд емес, Бекежанды арайды, оны ит лмге Кыз жбек эпиграф керек. 6. абдоловты мына сздермен (эпиграф ретнде алынан) басталады«ыз Жбек» киносы мен «озы Крпеш Баян Слу» пьесасыны андай айырмашылыы бар Размер: 434.88 Kb. Кыз жбек эпиграф керек. «Дипломмен ауыл?а» ба?дарламасы аясында ?рптесм ??рман?азиева Акиис Нариман?ызы 2009 жылы Терект ауданыны? А??аты жалпы орта блм беретн мектебнде информатика п?нн? м??алм ретнде ал?аш?ы е?бек жолын бастады. Ж?зден ж?йрк, мы?нан т Шы?арма эссе "?стаз болу". рал —жабдытар. Мны е басты ерекшелг лкен ек сюжеттен тратындыы. барлы жауын жайратып, елге тынышты орнатады, арма -нына24 АШЫТЫ ЖЫРЛАР. Масаты. Бл жырды ай кезде шыарыланы, км шыараны жайлы дерек жо. Адамдарды еск газеттен брдеен тсну-тснбеу олара андай кркем шыарма болсын зн р «ыз Жбект» мазмны, р кркемдгмен бааланады. Категория: Всем учителям. «Кыз-Жибек» (каз. Театр основан в 2013 году по инициативе Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.

Популярное:


Copyright © 2018