Туынды сын есім мысалдар

 

 

 

 

Аза тл 10.04.2017ж Малм:Шымболат А.. Сын есм анда? ай? деген сратара жауап беред. БО.Орал аласы. Масаты: Сын есм туралы тснктерне сйене отырып Дара сын есм бр ана негзг немесе туынды тбрден трады. Сын есмнен басасз. лг: А.с. Жаа сабаа енбес брын, сын есмн жасалуын, оларды негзг, туынды трлерн брнеше мысалдармен длелдетп, еске тсремн.Мысалы: Мен жем зейнеткер.(жем андай?) Мен ата-анам бар. б. Подробнее 16.11.2016 оу жылы Сабаты таырыбы: Сын есмн маыналы трлер. Примеры - Мысалдар.Сын есмн шырайлары - Степени сравнения прилагательных.

Сабаты таырыбы. Тласына арай -туынды. туынды сын есм жасайтын жрна? Ответ: мысалы аттылы, енбеккор ,билимди. Негзг жне туынды екенн ажырат. Затты сыны сапасын, тсн блдрп андай?Негзг (непроизводное нет суффикса). Мысалы: Трт блмел тас й салын да жайлы (. жасы, лкен, ккпебек, адам, нер-л бала, ас-палы шам, аш-ы еск. Туынды (производное есть суффикс). Негзг жне туынды сын есм. Тласына арай: негзг сын есм, туынды сын есм деп блнед. Туынды жне негзг сын есм Психологиялы дайынды йге тапсырма Не йрендк? Не блдк? Негзг жне туынды сын есм Топа блну 28-жаттыу.

Ешбр жрнасыз тбр кйнде айтылатын сын есмднегзг сын(непроизводные) есм деймз. Есм сзден сын есм жасайтын жрнатар. Дамытушылы: Туынды сын есмдерд тбр мен осымшасын.Тбр сзден болан сын есм негзг сын есм деп аталады. Сын есм баяндауыш та бола алады жне баяндауышты рамына да ене беред. Негзг сын есм мен туынды сын есмд ажырата блуде одан р блмдерн кеейту 2. Сын есмн табии ызмет зат есмге анытауыш мше болу. Сын есм негзг жне туынды болып блнед. Ек я одан да кп Егер сын есмдерге жалаулар (кптк, септк, жктк, туелдк) жаланса, ол зат есмге айналады. Мсрепов).Сын есмдер семантикалы маыналары мен грамматикалы ерекшелктерне арай, сапалы (негзг) сын жне атысты (туынды) сын. Маынасына арай -сапалы. Негзг осымшасыз, тбр сын есм (непроизводная основа без аффиксов) Мысалы: а, сары, тере, дем, ызыл, лкен, аласа т.б. 22ОЖББМ. Тласына арай (по форме) 1. Мысалы: ср, ызылдау, сын есм. 2) туынды сын есм. Салын, кк, суы, жары, жйрк, тере, ызыл, ауыр, салматы, аылды. 5-жаттыу, 65 бет . 2 мин. Жай (простая). Мысалы: ш-а нрсе - адамны асиет: ысты айрат, нрлы аыл, жылы жрек (Абай).Сын есмдер семантикалы маыналары мен грамматикалы ерекшелктерне арай, сапалы (негзг) сын жне атысты (туынды) сын деп аталатын ек салаа блнед. Маынасына арай сын есмн 2-ге блну: сапалы сын есм - затты сын-сипатын анытайтын тл сын есм (ттт, ымбатыра, жалпа), атысты сын есм - сын есмнен баса сз таптарынан жасалан туынды сын есм (сазды уен, шексз уаныш, отты жандар) русский - Туынды сын есм жасайтын жрнатар Сын есм (Имя прилагательное). Сисенгалиева Айымгул Саиновна аза тл .3 cынып Сыныбы: 3 «б»Бастауыш сынып малм: Сисенгалиева А.С. V.Оулыпен жмыс:94- жаттыу. Тбр сзден болан сын есмд негзг сын есм деймз. Сапалы сын есм сын есмн ткелей знен жасалады, затты тр-тсн, сын-сапасынанытайды.Бр тбрден ралан негзг жне туынды сан есмдер дара сан есм деп аталады. Слтеме: аза тл (2014ж Г.И.Уайсова, .Е.Жмабаева), осымша тапсырмалар. -а, -гек, -а, -кек, -а, -ек.Туынды сын есмн жасалуы. 1 нса негзг сын есм, IIнса туынды сын есмд терп жазады.Туынды сын есм дегенмз не? Мысал келтр. Сын есм жасалуына арай екге блнед: Етстктен сын есм жасайтын жрнатар. Тркесу арылы жасалан крдел сын есмдер блек жазылады: ара кк, сары ала, ызыл шырайлы, ат жаты, ою ара саалды - Осы мысалдара арап сын есм туралы не айтуа болады? (Оушылара ой тжырымдамасын жасатып, ереже шыарту). Попроси больше объяснений.Мысалы: таулы, ткр. Тркесу арылы жасалан крдел сын есмдер блекжазылады: ара кк,сары ала, ызыл шырайлы, ат жаты, ою ара саалдыНегзг жне туынды сын есм — Трбие.kzwww.tarbie.kz/6492ды сын есм туралы тснгн алыптастыру. Туынды сын есмдерд шнен етстктен жрна арылы жасалан сын есмдерд терп жазыдар. Негзг сын есмдер Мысалы: дем, Бик, Кк, Сары Туынды сын есмдер.Жаа сабаты бекту. Мысалы, жасы, ке, лкен. Мысалдар. таптарынан жасалан туынды. б.4) барыс септк жуанданып, л, н, тсп алан тбрге жалау -ан трнде жаланады. Негзгсын есмешбросымшасыз негзг тбр кйндетрады. Мысалы: алтын, ауыр, ке. Егер сын есмдерге жалаулар (кптк, септк, жктк, туелдк) жаланса, ол зат есмге айналады. таза, лкен, ызыл. Туынды оны жрнаы бар (производное есть суффикс). 1. Сапалы сын есм жне атысты сын есм Сабаты масаты: а) блмдлк: сын есмн маыналы трлерн ережесн мегерту, мысалдармен длелдеп крсету, ажырата алуа йрету ) дамытушылы лг бойынша берлген сын есмдерд оушылар зат есмдерге атыстырып айтуа тис.Тист зат есмдерд оушыларды здер айтады.- Туынды сын есм алай жасалады? - Негзг жне туынды сын есмн айырмашылыы неде? Мысал келтр. Бастауыш сыныптарда оытылатын морфологялы ымдарды мазмны мен оларды зара сабатастыы Сын есм 2 - ге блнед: негз, туынды. 2. Бастауыш сынып малм Пнн аты аза тл 3 -сынып Сабаты атауы Негзг жне туынды сын есм Масаты Ктлетн нтиже Блмдлк: зат есмн негзг жне туынды трлерн Сын есмн семантикалы жктемес (Семантические признаки прилагательного). 4) Сергту ст. б.3. Сын есмн шырайлары Степени сравнения прилагательных. Туынды сын есмдерд бргп Файл Сын есмн маыналы трлер 6 сынып.pptx для материала по дисциплинам Русский язык, в разделе Презентации учебные, Методические и учебные материалы Етстктен болан туынды зат есм. Жай шырай совпадает по форме основной сын есм и называет качество предмета. Бала сзне атысты сын есмдерден сз тркестерн ра. Мысалы: кк, сыпайы, кермек, жабайы, таза, шабан, асау, жел, т. Уаытты тимд пайдалана блуге трбиелеу.Сабаты бекту: Сын есмдерге мысал келтред. Мысалдар кне жазбалардан, ал азрг трк тлдерндег сипатын беруде ыпша, арл, блар, оыз, йыр-оыз, ырыз-ыпша тлдерн мысалдарыБл жрнатар Орхон-Енисей жазбаларында зат есмге, сын есмге де жаланып, туынды сын есм жасайды. Мысалы: а, таза, жасы, тере, лкен, кк, аласа, бик, тар, сары, ке,жылы,ауыр,тыыз. Мысалы:атар тар-кптк жалау.Мына есм сздерден жрна арылы туынды сын есм жаса: мал, нер, ой, ала, аудан, жаз, кз, ыс, кктем, ынта, жгер, дос, йы Сын есмЗатты тр-тсн, сапасын, сипатын, салмаын, клемн, дмн, исн блдретн сз табы сын есм деп аталады. Блмдлк Оушыларды сын есмн негзг жне туынды тр туралы блмдерн пысытау Негзг ж?не туынды сын есмСаба?ты? ма?саты:О?ушылар?а сын есм туралы толы? блм бере отырып,с?йлем шнен сын есмд тауып,с?ра? ?оя блуге,сонымен ?атар к Мысал келтрдер?Туынды сын есмдерд шнен етстктен жрна арылы жасалан сын есмдерд терп жазыдар. Мысалы, тере, шыдамды, удай, ттт, тебеген, блмд, бойша, деби, т.б.

3. Сабаты Читать тему: Туынды сын есмн жасалуы на сайте Лекция.Орг аза тл 3 сынып Сабаты таырыбы: Негзг жне туынды сын есм Сабаты масаты: 1-блмдлк: Сын есм мен оны Алматы аласы « 185 жалпы блм беретн мектеп» КММ Медешова Турсынай Алматаевна. На Студопедии вы можете прочитать про: Сын есм имя прилагательное. Мысалы: бой-ша. Мысалы: тере, шыдамды, удай, ттт, тебеген, блмд, бойша, деби, т. Дара сын есм бр ана негзг немесе туынды тбрден трады. Туынды сын есм 6 сйлем. Мысалы: атар - тар-кптк жалау.Ашыл - сын есм. Туынды. Мысалы: он, ш, бес, мы, жз, ондаан, сегзнш, жетеу т. Сын есмд еске тсру, ережен орыту, мысал келтру.Туынды сын есмдер ай сз табынан жасалан? Осы сздерд атыстырып сйлемдер рау. Образовательный портал Мегамозг. Нурашева Жазира Кожагулкызы бастауыш сынып малм 34 мектеп-гимназиясы Сын есм деп затты сапасын, сипатын, асиетн, клемн, салмаын, тсн (тр-рен), дмн жне баса сол сияты сыр-сипаттарын блдретн лексика-грамматикалы сз табын айтамыз. й тапсырмасын срау 123-жаттыу Сын есм ережес. анытайтын тл сын есм. Баалау йге тапсырма. Мысалы : ыс-ы(кн),су-сыз(жер)сын есмдерд тбр зат есмдер. Сын есмн негзг Оушылара сйлем шнен сын есмд ажыратуа йрету.Аыл ой ,ойлау жйесн дамыту. Тесты и образовательные материалы для школьников, учителей и студентов. Кеспе, блм, шалы, рыс, пспек, жазмыш, сйемел, крермен, кмр, арауыл.Сын есм (мысал).

Популярное:


Copyright © 2018