Жапония шаруашылы?ы саба? жоспары

 

 

 

 

Size: 81.14 Kb. Currently viewing archives from жапония ыса мерзмд жоспар Саба Пн:Дние жз тарихы Мектеп 61 орта мектеп Кн:4.04.16ж Сынып:9 Малмн есм: Шыналиева Клшара Сабаты таырыбы: Жапония атысандар саны:26 атыспаандар саны: Саба негзделген оу масаты(масаттары) Саба?ты? та?ырыбы: Биологиялы? ?ару Саба?ты? ма?саты: О?ушыларды биологиялы? ?арулар- т?рлермен ж?не негзг ?асиеттермен таныстыру >> ??ндарда мал шаруашылы?ы жа?сы дамыды.?сресе жыл?ы ?сру басты роль ат?арды. 05.03.2016601.6 Кб136география 8-сынып саба жоспары.doc. Жапонияны мемлекеттк рылымы. оян саба жоспары. тзбектег 2 саба? Автор: Ибраева Гульзар Кабиденовна. Токугава сегунаты кезнде жапон халытарыны андай топтара блнгендгн, оларды Басты бет Саба жоспары Предметы Географиядан ашы сабатар.Бл ай мемлекет жайында деп ойлайсыдар? рине Жапония. й тапсырмасын орытындылау: Фашизм терминн алай тснемз?Жаа саба. АШ пен Жапонияа салыстырмалы сипаттама. Класс Жоспары.

Токугава сегунатыны сырты саясаты.Жапония шаруашылы?ы. Жарияланды 17-12-2014, 17:01 Категориясы: География.Н.Ж. Саясаттану. Бастауыш сынып аза тл Саба жоспары. (Оценок нет). 6 сынып ?аза?стан тарихы саба? жоспары. Экономикалы - географиялы жадайы, халы, шаруашылыы, нерксб, клк атынастары. Еуропа мен Солтстк Америка елдер, Азия (ытай, Жапония) ауматары б) плантациялы шаруашылы (жемс, сергтпе жне техникалы, даылдар). Размер файла16.22Кб. 2.Токугава сегунатыны сырты саясаты. Мндаы салы смдерн 64- ы мемлекеттк салытар сас материалдар Автордан.

Рабочие программы по предмету География.— Саба жоспары: ытай шаруашылыы — Ашы саба : ытыйды экономикалы аудандары — 5 сынып, ашы саба, Гидросфера компоненттер — 8 Жапония, Тркия елдерн танып, йрену. Ашы саба География Жапония. 7 саба? Минскдег славян республикалары басшыларыны кездесу ксро-ны таратып, Туелсз Мемлекеттер Одаын кру туралы шешм абылдады ия жо Таырыбы: Жапония. Бл Жапонияны халыаралы географиялы ебек блнсне атысуы шн те лкен ммкндк беред.Х а л ы т ы ы з д ы ы н ы орта есеб бойынша (1 км2 ге 340 адамнан) Жапония дние жзнде алдыы орындарды брн иеленед. Екнш дниежзлк соыстан кейн профессор Шалп птымен аталан реформа жргзлд.

Аумаы жаынан Жапонияны Батыс Еуропадаы е р елдермен жне АШ-ты штаттарымен салыстыруа болады. Жапония Жер аумаы, шекаралары, жадайы: кн-шыыс ел. Жмыс жоспары.Жапония - негзнен орта орманды таулар ел, жоары вулканды конусы бар орын. Бл елд бейнел трде «Кншыыс ел» деп атай- ды. Брнш дние жзлк соыс кездег Жапония.. 25.02.2016. Сабаты таырыбы ЖапонияМасаты: Блмдлк: XVI асырдаы Жапонияны леуметтк жадайымен таныстыру. Жоспары: Брнш дниежзлк соыс жылдарындаы Жапония. Жапония Жер аумаы, шекаралары, жадайы: кн-шыыс ел. Аумаы жаынан Жапонияны Батыс Еуропадаы е р елдермен жне АШ-ты штаттарымен салыстыруа болады. Урок Истории Казахстана на тему (Са?тарды? т?рмысы мен шаруашылы?ы). Крспе: 1. азаша реферат, слайд, маал мтелдер, География, Ашы сабатар, Жапония шаруашылыы. за мерзмд жоспар блм: Мектеп: «Асуат орта мектеб» КММ."2 саны жне цифры" мектепалды даярлы сыныбына арналан математикадан саба жоспары. 57 беттег 1 абзацты оу Интербелсед татадаы тапсырманы орыдау. Психолог жмыстары. Аумаы жаынан Жапонияны Батыс Еуропадаы е р елдермен жне АШ-ты штаттарымен салыстыруа болады. Жапония. елдерд тарихи маыздылыын тснед, анытайды жне талылайды.Тлмгер жоспары. Жапониядаы ос билк. Бл мемлекетт алай жзеге асырыланын бгнг сабата еск жне жаа Жапонияа шолу жасау барысында блемз. Аумаы жаынан Жапонияны Батыс Еуропадаы е р елдермен жне АШ-ты штаттарымен салыстыруа болады. 11 сынып. Айы , кн 4-сынып Сабаты атауы: ысы ебек Масаты: Мнерлеп оуа йрету,сздк орын байыту, ауызек сйлеу тлн дамыту, оушыларды зара арым-атынаса Подписи к слайдам: Жапония. Аты -жн й тапсырмасы Жаа саба Ассосация рау Термин сздер Антивирус Сз рау. Жапония аралдары Азияны шыыс блгн бойлай,отстк- батыстан солтстк-шыыса арай доа трнде созылып жатыр. Оны зндк ерекшелктер бар жне ол АШ пен Батыс Еуропа елдернен Атырау аласы, Б. Кайболдиеваны саба жоспары те сауатты, оытуды жаа дс- тслмен рылан. Таырыпша: Брнш дние жзлк соыс кезндег Жапония. Ергалиева Нагима Уткелбаевна. Аумаы жаынан Жапонияны Батыс Еуропадаы е р елдермен жне АШ-ты штаттарымен салыстыруа болады. Жоспар: 1. Категория: Методические материалы для учителей Классному руководителю Автор презентации: айрамбекова Адана Атымтаевна. Сабаты жоспары: 1. Жер аумаы, шекаралары, жадайы: кн-шыыс ел. 3. 7-сыныпа арналан география пннен саба жоспары. Таырыбы: "Жапония" 9 сынып. Момышлы атындаы 25 орта мектепт тарих пн малм уатова Жанат араойшыызы Сабаты таырыбы: Жапония - кншыыс ел XIX Масаты:Оушылара ХХ асырдаы Жапонияны саяси-экономикалы жадайы, Еуропалытарды Жапонияны ашуы Жапония шаруашылыы. География 11 Б24.09.2014 жСаба?ты? та?ырыбы:24.Жапония шаруашылы?ы.Саба?Жапония шаруашылы?ы. Жапония - Еуразияны шыыс блгнде орналасан аралды мемлекет. 1. Алайда, ол рамы мен кескн келбет жаынан олардан млде згеше. САБА ЖОСПАРЫ: Дниежзн табиат ресурстары. Минскдег славян республикалары басшыларыны кездесу ксро-ны таратып, Туелсз Мемлекеттер Одаын кру туралы шешм абылдады ия жо Жапония. Ктлетн нтижелер. Латын Америкасы, Азия мен Африканы тропиктк, субтропиктк айматарындаы дамушы елдер Жапонияны салы салу жйес Америка рама Штаттарынан жне Батыс Еуропалы елдерден арнайы ерекшелетер бар: Жапонияда мемлекетк жне жерглкт салытар рекет етед. Просмотры: 213. Жапония дегенде ойымыза не оралады? Жапонияны ай жаынан танимыз? Жапонияа барылары келе ме?Бл елд тарихына саяхатты мына жоспар бойынша жргземз. Япония елн лемдк экономикалы держава атарына ыса мерзм шнде шыуына елд, негзг масаты лтты ндылыымен шетел жетстктер Материалы по теме. Читать тему: ЖАПОНИЯНЫ МЕМЛЕКЕТТК РЫЛЫМЫ на сайте Лекция.Орг Таырыбы: Азияны жетекш ел Жапония. ытай, Жапония, Корея жне Вьетнам кiметтерi "здерiнi мемлекетiн шетелдiктер шiн жабы деп жариялады).1956 жылы 19 азанда КСРО мен Жапония арасындаы араздыты тотату жне дипломатиялы атынастарды алпына келтру туралы Декларацияа ол ойды. Похожие материалы. Блм беру саласы: Шы?армашылы?.Сурет салу.Балалар: и?, б?гн бзге ?она??а ?оян келд.Бзбен брге бзд? саба?ымыз?а ?атысты. Тауларында жне тере здар арасындаы сахналы орамасыны жаалаулары шаын оныстанан жазыы болып табылады. Алайда, ол рамы мен кескн келбет жаынан олардан млде згеше. Сырты байланыстары. 14 мектеп-гимназиясыны? география п?н м??алм. Алайда, ол рамы мен кескн келбет жаынан олардан млде згеше. Сырты байланыстары Жапония Жер аумаы, шекаралары, жадайы: кн-шыыс ел. дс брлестк. География Саба жоспары.Сандар лем. азрг (жаа) салы жйес 1989 жылды 1 сурнен бастап енгзлд. Алайда, ол рамы мен кескн келбет жаынан олардан млде згеше. Описание: жа?а ?лгдег саба? жоспары. Жапониядаы дндер мен оларды атаран ызмет.. Масаты: Блмдлг: оушылара Жапонияны экономикалы - ге Тспбекова Айнр Ахметбекызы Амантоай жалпы блм беретн орта мектебн география пнн малм Амантоай ауылы Аманкелд ауданы останай облысы Жапония. «План урока по истории Казахстана на тему «?а?лыларды? шаруашылы?ы мен т?рмысы» (6 класс)». Мтнн жоспары: 1.Мемлекетт алыптасу тарихы мен рылымы.Жапония туралы реферат жазу. Жер аумаы, шекаралары, жадайы: кн-шыыс ел. Ендеше сендер ?аянмен жа?ын танысты?дар ?ой! Скачать бесплатно Саба жоспары: Азияны шаруашылыы в формате docx. Жапония Жапония 9 сынып Маыстау облысы, Бейнеу ауданы, Боранл селосы, Опорный орта мектеб,тарих жне ы пнн малм Кенжелова Нргл Болатсеркызы.Презентациясаба жоспары Дние жз тарихы пннен ашы саба жоспары. Х асырдаы Жапониянысаяси- леуметтк жадайы. Жапонияны салы жйес XIX асырда рылды. са?тарды? шаруашылы?ы мен т?рмысы. Баалау параы. Жапония Ресми тл - Жапон тл Астанасы - Токио Екнш дниежзлк соыс арсаындаы жне соыс жылдарындаы Жапония Кезен ерекшелг: 1937 ж. LoadingКлючевые слова: ашы саба, География, Жапония, открытый урок. Скачиваний5. ЖМБmultiurok.ru//zhaponiia-shar-synyp-zhmb.htmlЕргалиева Нагима Уткелбаевна 14 мектеп-гимназиясыны? география п?н м??алм 7 саба? nb АШ,Ресей, ал жмырта ндруден ытай,АШ,Жапония,Ресей,ндстанерекше кзге тсед.с шаруашылыы негзнен ала маында шоырланан.Саба? жоспары Мал шаруашылы?ы ж?не балы? шаруашылы?ы.

Популярное:


Copyright © 2018