Ифм бірлестігіні? ж?мыс жоспары

 

 

 

 

Орындалу уа?ыты. Жаа бадарлама зн з тану 5 сынып МЖ 2017-2018 жыла ыса мерзм жоспары жаартылан мазмны бойынша. арашаны 18-28 аралыында тетн МИФ брлестгн онкндк жоспары.2013-2014 оу жылында математика, информатика жне физика пн онкндг18-28 арашааралыында пн брлестг жетекшс Г. Уаыты. Сохранить у себя: Ашы саба жоспары (44.5 kb). ?стаздарды? блктлг мен саяси-ой санасыны? денгейн к?теру: ?йрену ж?не ж?зеге асыру ?Р Размер: 75.54 Kb. 2-ауысым (шлде) 2014 жыл. Бастауыш сыныптар дстемелк брлестг. Оыту жйес мен формасы: ЭЕМ класы, компьютермен жмыс стеу. «Болаша» балалар демалыс орталыыны жмыс жоспары. "аразек орта мектеб" комуналды мемлекеттк мекемес. KZ, кембридж саба жоспары, кембридж тслмен саба жоспары, кембридж тсл бойынша саба жоспары, кембридж тсл бойынша саба жоспарлары, кембридж тсл бойынша бастауыш сынып жоспар, кембридж саба жоспары, кембридж тслмен саба жоспары Size: 81.68 Kb. Тжрбиелк зертханалы жмыс 1 Сызыты алгоритмдерге арапайым бадарлама ру. [ Скачать с сервера (137.5Kb) ].

2013-2014 оу жылыны. О?улы?пен ж?мыс. йымдастыру жмыстары 2011 2012 ж.ж. Мектеп кмшлгне жне дстемелк брлестк мшелерне тсаукесер жасау. 1. Брлестк жетекшсМахамбетова Гульмира ТанатаркызыИнформатика пн малмТабылдина Лаззат ЖалгасбаевнаМатематика пн малмИзбасова Фариза ДаулеткерейызыМатематика пн малмЖантолина 1965 -66 жылдары А арту сн зерттеушлер брлестгн президент бол ан.Жаа нтиже ретнде оу материалдарын млдем згеше реттейтн хабарлама (баяндама, сз), жмыс жоспары, схемаларды атауа болады.Жеке ж мыс мрлк м н бар ситуация тудыру. 6. кафедра жмысыны орытындысы. 1. Р/с Жргзлетн жмысты мазмны Уаыты Жауапты адамдар.

лтты брыай тестлеуге дайынды бойынша ЖМЫС ЖОСПАРЫ Масаты: 1. Орындалу. 3. Сабаты таырыбы. Мектеп атауы. К?тлетн н?тижелер. рнектерд трлендру. Запись опубликована 05.09.2017 автором uploader в рубрике Прочее. О?у орыс тлдернде ж?ретн мектептердег ?аза? тл м??алмдер ?шн.Крктрлген саба? жоспары а?ылшын тл ж?не орыс тл Speaking about schools. Оушыларды математика пнн жасы мегертп, зн бойындаы аблеттерн толы ашып елмзд ертег сапалы да блкт мамандары болып шыуына баыттау. ыркйек. Жоспар бойынша саба ту. 1. Кш олимпиада аза тл пн Колледжде 2010 жылды 1 апанынан бастап 9 орыс тл жне - Aquilaarsenio.narod.ruРезультаты поиска тест шнш мселе бойынша 2012-2013 оу жылына арналан пн малмдерн таырыпты-кнтзбелк жоспары аралды. Лашынованы ткелей йымдастыруымен Арналарды тарату жоспары. Уроки для начальных классов 3 класс. Б отырысында арау. Задылыты жне ыты тртпт кшейту, ылмысты алдын алу жнндег жк мндетн орындауда анытама органыны жне алдын ала тергеуд алатын орны зор >> 2014-2015 о?у жылында «Жаратылыстану» брлестгн? жылды? ж?мыс жоспары. 3. Силлабус пн бойынша ра 2208 жмыс бадарламасыны негзнде «051102 оамды денсаулы сатау» мамандыы шн растырылан.СЖ таырыбыны жоспары. ?дстемелк брлестгн? ма?саты: 1. ашытытан оыту кезенде аза тл пн бойынша мектепте орындауа арналан жмыс жоспары. «Жаратылыстану» пндер дстемелк брлестгн 2017-2018 оу жылына арналан жылды жмыс ЖОСПАРЫ.ИФМ. Сздерд назарларыыза алгебра жне геометрия пннен ыса мерзмд жоспар (Математика 1 - сынып). Файл осу. Информатика кабинетн жмыс жоспары . Таырыпты - кнтзбелк жоспарлар аза тл бойынша 5-сынып «Атамра» баспасынан шыан Г.осымова , Ж,Дулетбекованы оулыы негзнде жасалан. Малмн аты-жн. Р/с. Е.Салы?ов туралы м?лмет беру. Жауаптылар. Математика, физика, биология, география пндер бойынша оушыларды БТ- ге сапалы дайынды жмыстар жргзу.Малмдерд аттестациялаудан ткзуд перспективалы жоспары. Курсты? дайынды? пен аттестаттаудан ?туд? жоспар-графиг.5. Мерзм. 5 мая 2017. Брлестк жоспары. бейнелеу нер пнне кнтзбелк жмыс жоспары. саба жоспары. Обновленка Музыка 5 класс КСП ССП ДСП на 2017-2018 год Краткосрочные планы по обновленной программе Среднесрочные Долгосрочные. 9-сынып. О?ушыларды? п?нге деген танымды? ?ызы?ушылы?тарын арттыру, здену ар?ылы ?з беттермен о?у?а ?йрету.Олар кезектесп о?ытылады. Сабаты таырыбы: Салыстырмалылы теориясыны элементтер, принциптер, постулаттары ?дстемелк брлестк (?Б)бр немесе брнеше о?у п?ндер бойынша ?дстемелк, т?жрибелк ж?не сыныптан тыс ж?мыс?а жетекшлкт ж?зеге асыратын жалпы блм бер Атырау алалы жалпы блм беретн 8 .Д.Атамбаев атындаы орта мектебн математика, физика жне информатика пндер брлестгн 2015-2016 оу жылына арналан жмыс жоспары. отырыстарыны жоспары.

Шеберлк-сыныпты масаты мен мндеттер: аза тл мен дебиет пн сабатарында оушыларды оу сауаттылытарын дамыту бойынша з тжрибеммен блсу. дстемелк брлестгн жылды жмыс жоспары бойынша атарылан жмысты орытынды есеб. АЛГЕБРА. ИФМ баыты кафедрасыны 2012 2013 оу жылына арналан жмыс жоспары. й жмысы. 2. 2015-2016 о?у жылына ж?мыс жоспары.Сынып жетекшлер. 1. 1 Кабинетте кезекшлк атару нем.8 Тазалы кн р аптаны сенб кн. Директоры. Квадрат тедеулерд шешу. Ма?сат - халы?ты? проблемалы м?селелерн шешу снде партияны? ??рылымдарыны? ж?мыстарын жетлдруд тал?ылау ж?не ?сынымдар ?зрлеу", дейд "Спешиал Олимпикс ?аза?стан" ?о?амды? брлестгн2010 жыл?а арнал?ан ж?мыс жоспары бектлмек. Математика, информатика пндерн оытуда оушыларды шыармашылы аблетн дамытуды педагогикалы психологиялы негз Бастауыш сынып ?дстемелк брлестгн? ж?мыс жоспары. Тапсырмалар Мерзм Жауапты. с-шаралар. Зерттеуге алынан оушыларды баылау. Оытуды жетстгн баалауда Блум таксономиясын олдану дстерн ортаа салу Бектемн. 3. 1.Салтанатты жиын. Актуально. /с. Размер: 0.61 Mb. Жауапты. Таырыпты кнтзбелк жоспарлар: 5 - 11 cынып 2015-2016 оу жылы - Жктеу. Шахта орта мектеб мемлекеттк мекемес «Презентация «Бастауыш сынып брлестгн? ж?мысы»».«шк тынышты? «та?ырыбына орай презентация ?зн-?з тану п?н ж?не психология п? н бойынша.»Бастауыш ?дстемелк брлестк жоспары 2014-2015 о?у жылыmultiurok.ru//bastauysh-distiok-u-zhyly.html1. Концерттк бадарлама. . П?н бойынша сыныптан тыс ж?мыс- факультативтер. Блм алушыны оытушымен брге орындайтын зндк жмысыны жоспары.160 бет конспект. Бастауыш сынып брлестгн? кадрлы? ??рамы. Комунальное Государственное учреждение "Караозекская средняя школа" при Буландынском районном отделе образования. 7-8сыныптардаы алгебра курсын айталау. D) Перспективт, жылды, аымды. 2. Таырыпты аталуы. Тжрибелк саба.. Жедел жмыс жоспары. 2014- 2015 о?у жылында?ы ?йрме ж?мысын ?ткзуд? графиг. «ЖББ атындаы 2. 4сынып математика ба ылау ж мысы жауабымен. 2. 3. Мазмны. Алгебра, Геометрия 10-сынып саба жоспарлары, баылау жмыстары, 10-сынып алгебра, геометрия саба жоспарлары. Оулытар тзбес - Жктеу. Ж?мысты? негзг ба?ыттары. Бастауыш сынып » Блмдлер порталы.Город: Москва Возраст: 25 Репутация: 134 Сообщений: 206. а/ М?тнд м?нерлеп о?у.Скачать разработку. 5-9 факультативтк сабатар жоспары - Жктеу. Саат саны. Жаартылан бадарлама бойынша 5,7-сынып саба жоспарлары (2017ж.-2018ж.) ДАЙЫН ПНДЕР: Алгебра мен геометрия (5 сынып,7 сынып) Биология (7 сынып) Химия (7 сынып) Показать полностьюМаган 7 сынып 0зин 0зи тану сабак жоспары керек сатылатын. 201 201 оу жылындаы информатика кабинетн жмыс жоспары. 6са. Санаторлы мектеп интернаты» КММ. Кнделкт саба жоспарлары. (барлыы 102 са, аптасына 3 са). «04 » ыркйек 2013ж. Сонымен брге мндетт т?рде санитарлы? гигиеналы? норма компьютермен ж?мыс стегенде ?атал са Атырау облысы, ызылоа ауданы, арабау ауылы арабау орта мектеб Дене шынытыру пнн малм Кубенов Асхат Нуралиевич Волейбол йрмесн жылды жмыс жоспары р/с Сабаты таырыбы Саат саны Мерзм 1 Ойын ережесмен танысу 2 2 Ойыншыны трысы 2 3 Size: 278.1 Kb. М. Пн: ртрл. Оу-трбие процесн жетлдру мселелермен айналысатын траты ж мыс стейтн орган [Top rated] бастауыш сынып ?йрме ж?мыс жоспары. E) Ата-аналармен жмыс жоспары. Квадрат тесздктерд шешу. Сабаты тр: тжрбиелк саба. ?аза? тл мен ?дебиет п?ндер м??алмдерн? ?дстемелк брлестгн? ж?мыс жоспары.?о?амды? гуманитарлы? ?дстемелк брлестгн? онк?ндк жоспары. Саба жоспары 43. 1. .Тжбаев атындаы облысты мбебап ылыми ктапханасыны 2017 жылды араша айына арналан жмыс жоспары с-шараны аты Жмысты тр ткзлетн уаыты Жауапты блм 1 «ылаламмен сыр Скачать файл. 2. . . 1. 1. Сайт мзр.

Популярное:


Copyright © 2018