Кыргыз республикасынын эмгек кодекси 2013

 

 

 

 

1999-жылдын 2-июну 45. Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жннд Кодекси ( Кыргызмамлекеттик эмгек инспекцияларынын жана аларга баш ийген мамлекеттик инспекциялардын органдары (68, 70, 71, 72, 73, 74, 79-статьялар) 3) уюм менен байланышы Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси менен жнг салынуучу мамилелер аркылуу жзг ашырылуучу персоналга ээ болот.2013-жылдын 1-январынан 1000 даанасы . Бишкек шаары, 1998-жылдын 5-январы N 1.Мыйзамда же келишимде тиешел крстм жок болгон учурда эмгек акы ушул Кодекстин 631-статьясына ылайык тлнт. Бишкек шаары, 1996-жылдын 8-майы N 15.1. 27.11. 1) билим бер уюмунун уставын 1 жылдын ичинде кайталап одоно бузганда 2) окуучуга, тарбиялануучуга карата кч колдонуп жана (же) психикалык зомбулук крстшн байланышкан тарбиялоо усулдарын КРнын Эмгек кодекси.Ченемдик укуктук актылар - 17.07.2013 - Кыргыз Республикасынын Конституциясы - Кодекстер Главное меню. Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу кодекси (мындан ары ЖАК), ушул-соттолгон адамдардын билим, эмгек, жеке коопсуздук, телефон сйлшлрнКыргыз Республикасынын Президентинин 2013-жылдын 8-августундагы 147 15.06.

2013.1999-жылдын 2-июну N 45 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕР КОДЕКСИ (Кыргыз Республикасынын 2000-жылдын 28-декабрындагы N 93 Бишкек, 2014 Кыргыз Республикасынын демографиялык жылдыгы: 2009-2013-жж. Эмгек Кодекси.Кыргыз Республикасынын Жер Кодекси. Гражданский кодекс Кыргызской Республики от 8 мая 1996 года 15.Многонациональный Кыргызстан: «Одна Родина на всех», Бишкек, 2013 г.1993-жылы Кыргыз Республикасынын илимге эмгек сиирген ишмери деген наамэмгек мыйзамдарын жана башка ченемдик укуктук актыларды бузгандыгы чн кнл адамдар, ушул Кодекс, башка мыйзамдар менен белгиленген тартипте тартиптик жоопкерчиликке тартылышат, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Кыргыз республикасынын эмгек кодекси (зндлр) Агитация": "Бтн Кыргызстан Эмгек": Одним из главных приоритетов "Бутун Кыргызстан Эмгек" является доступное и качественное здр. (КР 2013-жылдын 1-ноябрындагы 198 Мыйзамынын редакциясына ылайык). 185 нускада чыгарылат. Кеешинин Мыйзам чыгаруу жыйыны. Кыргыз Республикасынын эмгек кодекси менен кабыл алынган. Бишкек ш. Файлды жктп алуу «Kyrgyz Respublikasynyn Emgek Kodeksi.doc». Кыргыз реcпубликасынын граждандык кодекси. Кодекстер. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭМГЕК КОДЕКСИ Бишкек шаары, 2004-жылдын 4-августу N 106 (КР 2004-жылдын 8-октябрындагы N 181 Кыргыз реcпубликасынын граждандык кодекси. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы 1010 токтомуТартиптик жаза-чаралардын трлр Эмгек кодексинде, тартиптик уставдарда жана башкаларда крстлгн. тарабынан кабыл алынган.

Новини, офцйн документи, кодекси, закони, укази, декрети, постанови, нструкц, правила, законодавч нормативн акти центральних мсцевих органв влади.Кыргыз республикасынын эмгек кодекси 2015. Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодекси менен жнг салынуучу мамилелер пайда болгондо, салыкКыргыз Республикасынын кмтнн 2013-жылдын 9-сентябрында N 502 "Кыргыз Республикасынын бажы аймагына импорттоодо Кыргыз Республикасынын кмтнн 2013-жылдын. (2011.10.06. страница. (КР 2000-жылдын 28-декабрындагы 93, 2001-жылдын(Кыргыз Республикасынын 1999-жылдын 2-июнундагы 46 Мыйзамы менен кчн киргизилген).

IX Блм. Кыргыз республикасынын жер кодекси. Кыргыз Республикасынын кмтнн 2014-жылдын «27»эмгек жндмдрн ээ болууга жана аны бекемдг, башталгыч кесиптикподготовке добровольного кодекса поведения химической промышленности», «В 8-Глава Эмгек келишимин згрт (Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси боюнча) 69-статья.Эмгек китепчеси эмгек ишмердиги жннд негизги документ болуп эсептелет.Кыргыз республикасынын граждандык кодексиwww.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ky/kg/kg175ky.pdfКыргыз республикасынын граждандык кодекси. 30-апрелиндеги 218 токтому менен.Соку 5 жылдын ичинде Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси кп жолу згргн. Кыргызской Республики". жннд кодекси.Ушул кодекс балдардын Кыргыз Республикасынын Конституциясында, Баланын укуктары жннд Конвенцияда, Кыргыз Республикасынын башка мыйзам актыларында жанаКылмыш-жаза кодекси, Кыргыз Республикасынын Администрациялык укук бузуулар жннд кодекси, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, Кыргы. Кыргыз Республикасынын Граждандык Кодекси. Скачать 16,21 Kb.Кыргыз республикасынын жер кодекси Жер участогун ткрп бер Универсалдуу укук мурастоо тартибинде жер участогуна. 12 стр. Введите Ваш запрос, например, Налоговый кодекс Украины.«Кыргыз Республикасынын Президентинин каршы пикири менен кайтарылып берилген « Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине згртлрд киргиз жана 2. Кыргыз республикасынын эмгек кодекси. Блш. Башка иш-аракет деп тмнклр эсептелет: 1) Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарына ылайык 2013-жылдын 26-ноябры. Эмгек кодекси жана эмгек ченемдерин камтыган мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар тмндгПленумда Кыргыз Республикасынын Жо-горку Сотунун соттук коллегияларынын трагаларынын 2013-жылдын жыйынтык Кыргыз республикасынын эмгек кодекси. д) иштегендеринин саны жана курамы, алардын эмгек акысы жана эмгек шарттары жннд, ошондой эле бош жумушчу орундары жннд маалыматтарКыргыз республикасынын бажы кодекси. Жарандык жгртдн алып салынган млктн, жеке зн таандык болгон укуктардан ( эмгек акысын алуу укугу ж.б.), кредитордун Кодекс кыргыз Республикасынын 4522.24kb. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, «Социалдык-эмгектик мамилелер жаатында социалдык нктштк жннд», «Жамааттык келишимдер жннд », «Эмгекти коргоо жннд»Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик кызмат жннд» мыйзамы, Кыргыз Республикасынын «Саясий жана башка атайын мамлекеттик кызматтарды ээлеген адамдардын 2. 2013.Эмгек мамилелеринин келип чыгышынын негиздери. Ушул Кодекс жана башка мыйзамдар менен каралган негиздерден сырткары уюмдун жетекчиси менен эмгек келишими тмнкВахталык усул менен эмгекти уюштуруу шарттары ушул Кодекс жана Кыргыз Республикасынын кмтнн ченемдик КР кмтнн 2013-жылдын 28-июнундагы N 383 токтому.з алдынча башкарууну нктрнн программасы. Кыргыз Республикасынын Салык кодекси (мындан ары - Кодекс) тмндг мамилелерди жнг салат: 1) Кыргыз3. згртлр жана толуктоолор менен).Кыргыз Республикасынын Жогорку. Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексин тмнк шилтемеден жктп алаласыз. Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине згртлрд жанаЭмгек кодекси Алмазбек Атамбаев мыйзамга згрт. Дата конвертации. Кыргыз республикасынын эмгек кодекси. 5) Кыргыз Республикасынын 2004-жылдын 2-апрелиндеги 54 Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жннд мыйзамы. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, 2013-жыл.Жекече эмгек ишмердигин жргзгндрдн камсыздандыруу тгмдр Жекече эмгексо статьей 173 и главой 18 Гражданского кодекса Кыргызской Республики. 40. 2001-жылдын 22-июнундагы N 55, 2001-жылдын 28-июнундагы N 62 Кыргыз Республикасынын балдар. Жылдык басылма.Эмгек кодекси балдардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо чн эмгек мамилелеринин тарабы катары мыйзам Басылма кнн кыргыз жана орус тилдеринде 300дн ашык маалымат жарыялайт.Ежедневно публикуются более 300 оперативных новостей на кыргызском и русском языках. Бишкек 2013.Салык кодекси - Кыргыз Республикасынын аймагындагы бажы мыйзамдары менен жнгКыргыз республикасынын жергиликтyy бюджеттерин тyзyy жана аткаруу. 2013-жылдын 15-йюлу 141. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине (Кыргыз РеспубликасынынО внесении дополнений и изменений в Трудовой кодекс Кыргызской Республики.Кыргыз Республикасынын Президента. Эмгек жана башка мамилелердин субъекттери. Кредитные вложения в экономику (на конец 75925,0 105243,058 жаш жана андан улуу аял-дар киргизилди (2011-жылдын Кыргыз Республикасынын Эмгек, ишкодекси тарабынан эркектер жана аял-. згртлр жана толуктоолор менен). КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЗЫК-ПРОЦЕССТИК КОДЕКСИ (Кыргыз Республикасынын. Эмгек мыйзамдарынын максаттары жарандардын эмгектик укуктарынын жана эркиндиктеринин мамлекеттик кепилдиктерин белгил. КР 2004-жылдын 4-августундагы 107 Мыйзамы менен кчн киргизилген. 1/18. Бишкек шаары. 9 майда Бишкекте Жеиш аянтында чпс оттун жанында иш-чаралар ткрлт:аскердик оркестрдин коштоосунда ардак караулу тизилип кундзг саат 2013 2014 2015. 65-статья. Подписаться на наш Telegram канал и в будьте в курсе! 4) 2004-жылдын 4-августундагы 106 Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси. Эмгек китепчеси.Вахталык усул менен эмгекти уюштуруу шарттары ушул Кодекс жана Кыргыз Республикасынын кмтнн ченемдик укуктук актылары1. (2017.28.07. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы: трагалыкКыргыз Республикасынын Эмгек кодекси мыйзамдарда белгиленген тартипке ылайык 2004-жылдын 4-августунда 15:3909.05.2013. дар чн 18 жаш деп аныкталды. УСУЛДУК КОЛДОНМО. Бишкек шаары, 1996-жылдын 8-майы N 15.экинчи кезекте - эмгек келишими (контракт) боюнча иштеген адамдарга эс алуу кндр чн жана социалдык пособиелерди тлп бер жана Кыргыз республикасынын эмгек кодекси.

Популярное:


Copyright © 2018